۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد
Wednesday, July 24, 2024
سال جهش تولید با مشارکت مردم
جستجو
دانشگاه ها

نام دانشگاه

نوع دانشگاه

آدرس سایت

دانشگاه اراک

دانشگاه

http://www.araku.ac.ir

دانشگاه اردکان

دانشگاه

http://www.ardakan.ac.ir

دانشگاه ارومیه

دانشگاه

http://www.urmia.ac.ir

دانشگاه اصفهان

دانشگاه

http://www.ui.ac.ir

دانشگاه الزهرا(س)

دانشگاه

http://www.alzahra.ac.ir

دانشگاه ایلام

دانشگاه

http://www.ilam.ac.ir

دانشگاه بجنورد

دانشگاه

http://www.ub.ac.ir

دانشگاه بزرگمهر قائنات

دانشگاه

http://www.buqaen.ac.ir

دانشگاه بناب

دانشگاه

https://www.ubonab.ac.ir

دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاه

http://www.basu.ac.ir

دانشگاه بیرجند

دانشگاه

http://www.birjand.ac.ir

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

دانشگاه

http://www.ikiu.ac.ir

دانشگاه پیام نور

دانشگاه

http://www.pnu.ac.ir

دانشگاه تبریز

دانشگاه

http://www.tabrizu.ac.ir

دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

دانشگاه

http://www.ausmt.ac.ir

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

دانشگاه

http://www.kgut.ac.ir

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

دانشگاه

http://www.iasbs.ac.ir

دانشگاه تربت حیدریه

دانشگاه

http://www.torbath.ac.ir

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دانشگاه وابسته به دستگاه اجرایی

http://www.srttu.edu

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه

http://www.modares.ac.ir

دانشگاه تفرش

دانشگاه

http://www.tafreshu.ac.ir

دانشگاه تهران

دانشگاه

http://www.ut.ac.ir

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دانشگاه وابسته به دستگاه اجرایی

http://www.ihu.ac.ir/

دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

دانشگاه

http://www.uast.ac.ir

دانشگاه جهرم

دانشگاه

http://www.jahromu.ac.ir/

دانشگاه جیرفت

دانشگاه

http://ujiroft.ac.ir

دانشگاه حضرت آیت ا...العظمی بروجردی (ره)

دانشگاه

http://www.abru.ac.ir

دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س)

دانشگاه

http://www.hmu.ac.ir

دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس (س)

دانشکده

http://www.narjesrafsanjan.ir

دانشگاه حکیم سبزواری

دانشگاه

http://www.hsu.ac.ir

دانشگاه خلیج فارس

دانشگاه

http://www.pgu.ac.ir

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه

http://khu.ac.ir

دانشگاه دامغان

دانشگاه

http://www.du.ac.ir

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

دانشگاه

http://www.cmu.ac.ir

دانشگاه رازی

دانشگاه

http://www.razi.ac.ir

دانشگاه زابل

دانشگاه

http://www.uoz.ac.ir

دانشگاه زنجان

دانشگاه

http://www.znu.ac.ir

دانشگاه سلمان فارسی کازرون

دانشگاه

http://www.kazerunsfu.ac.ir

دانشگاه سمنان

دانشگاه

http://semnan.ac.ir

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

دانشگاه

http://www.sjau.ac.ir

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه

http://www.usb.ac.ir

دانشگاه شاهد

دانشگاه

http://www.shahed.ac.ir

دانشگاه شهرکرد

دانشگاه

http://www.sku.ac.ir

دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاه

http://www.uk.ac.ir

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه

http://www.sbu.ac.ir

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه

http://www.scu.ac.ir

دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

دانشگاه

http://www.azaruniv.ac.ir

دانشگاه شیراز

دانشگاه

http://www.shirazu.ac.ir

دانشگاه صداوسیما

دانشگاه وابسته به دستگاه اجرایی

http://iribu.ac.ir

دانشگاه صنایع ومعادن ایران

دانشگاه

http://www.iuim.ac.ir

دانشگاه صنعت نفت

دانشگاه وابسته به دستگاه اجرایی

http://www.put.ac.ir

دانشگاه صنعتی اراک

دانشگاه

http://www.arakut.ac.ir

دانشگاه صنعتی ارومیه

دانشگاه

http://www.uut.ac.ir

دانشگاه صنعتی بیرجند

دانشگاه

http://www.birjandut.ac.ir

دانشگاه صنعتی جندی شاپور

دانشگاه

http://www.jsu.ac.ir

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

دانشگاه

http://www.bkatu.ac.ir

دانشگاه صنعتی سیرجان

دانشگاه

http://www.sirjantech.ac.ir

دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

دانشگاه

http://www.shhut.ac.ir

دانشگاه صنعتی قم

دانشگاه

http://www.qut.ac.ir

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

دانشگاه

http://www.kut.ac.ir

دانشگاه صنعتی همدان

دانشگاه

http://www.hut.ac.ir

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه

http://www.iut.ac.ir

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه

http://www.aut.ac.ir

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دانشگاه

http://www.Nit.ac.ir

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه

http://www.kntu.ac.ir

دانشگاه صنعتی سهند

دانشگاه

http://www.sut.ac.ir

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه

http://www.shahroodut.ac.ir

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه

http://www.sharif.ir

دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه

http://www.sutech.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگاه

http://www.atu.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه

http://www.iust.ac.ir

دانشگاه علم وفناوری مازندران

دانشگاه

https://www.mazust.ac.ir

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دانشگاه

http://www.sanru.ac.ir

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

دانشگاه

http://www.kmsu.ac.ir

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشگاه

http://www.gau.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه

http://www.um.ac.ir

دانشگاه فرزانگان سمنان

دانشگاه

http://fgusem.ac.ir

دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه وابسته به دستگاه اجرایی

http://www.cfu.ac.ir

دانشگاه فسا

دانشگاه

http://www.fasau.ac.ir

دانشکده فنی و مهندسی فناوری های نوین سبزوار حضرت زینب (ویژه خواهران)

دانشکده

sunt.ir

دانشگاه فنی وحرفه ای

دانشگاه

http://www.tvu.ac.ir

دانشگاه قم

دانشگاه

http://www.qom.ac.ir

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دانشگاه

http://asnrukh.ac.ir

دانشگاه کوثر

دانشگاه

http://www.kub.ac.ir

دانشکده فنی و مهندسی گرمسار

دانشکده

http://www.ugsr.ir

دانشگاه گلستان

دانشگاه

http://www.gu.ac.ir

دانشگاه گنبد کاووس

دانشگاه

http://www.gonbad.ac.ir

دانشگاه گیلان

دانشگاه

http://www.guilan.ac.ir

دانشگاه لرستان

دانشگاه

http://www.lu.ac.ir

دانشگاه مازندران

دانشگاه

http://www.umz.ac.ir

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه

http://www.uma.ac.ir

دانشگاه مراغه

دانشگاه

http://www.maragheh.ac.ir

دانشگاه ملایر

دانشگاه

http://www.malayeru.ac.ir

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

دانشگاه

http://www.qiet.ac.ir

دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار

دانشگاه

http://www.golbaharusnt.ac.ir

دانشگاه میبد

دانشگاه

https://meybod.ac.ir//

مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه دختران)

مجتمع آموزش عالی

http://www.Nahgu.ac.ir

دانشگاه نیشابور

دانشگاه

http://fa.neyshabur.ac.ir/fa/

دانشگاه هرمزگان

دانشگاه

http://www.hormozgan.ac.ir

دانشگاه هنر

دانشگاه

http://www.art.ac.ir

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دانشگاه

http://www.tabriziau.ac.ir

دانشگاه هنر اصفهان

دانشگاه

http://www.aui.ac.ir

دانشگاه هنرشیراز

دانشگاه

http://www.shirazartu.ac.ir

دانشگاه ولایت

دانشگاه

http://www.velayat.ac.ir

دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجان

دانشگاه

http://www.vru.ac.ir

دانشگاه یزد

دانشگاه

http://www.yazd.ac.ir

دانشگاه کاشان

دانشگاه

http://www.kashanu.ac.ir

دانشگاه کردستان

دانشگاه

http://www.uok.ac.ir

دانشگاه یاسوج

دانشگاه

http://www.yu.ac.ir

دانشکده ریاضی وکامپیوترخوانسار

دانشکده

http://Khansar-cmc.ac.ir

دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی داراب

دانشکده

http://shirazu.ac.ir/darab

دانشکده فنی ومهندسی گلپایگان

دانشکده

http://www.gut.ac.ir

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

 

http://www.istt.ir/

عقیق

 

http://aghigh.ac.ir

مجتمع آموزش عالی اسفراین

مجتمع آموزش عالی

http://www.esfarayen.ac.ir

مجتمع آموزش عالی بم

مجتمع آموزش عالی

http://www.bam.ac.ir

دانشکده کشاورزی و دام پروی تربت جام

دانشکده

http://www.tjamcaas.ac.ir//

مجتمع آموزش عالی زرند

مجتمع آموزش عالی

http://zarand.ac.ir

مجتمع آموزش عالی سراوان

مجتمع آموزش عالی

http://www.saravan.ac.ir

مجتمع آموزش عالی گناباد

مجتمع آموزش عالی

http://www.gonabad.ac.ir//

دانشکده کشاورزی شیروان

دانشکده

http://cheshirvan.ac.ir//

مرکز آموزش عالی لار

مرکز آموزش عالی

http://www.lar.ac.ir

مرکزآموزش عالی استهبان

مرکز آموزش عالی

http://www.Estahbanihe.ac.ir

مرکزآموزش عالی اقلید

مرکز آموزش عالی

http://www.Eghlid.ac.ir

مرکزآموزش عالی شهرضا

مرکز آموزش عالی

http://www.shahreza.ac.ir

مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرا

مرکز آموزش عالی

http://www.bzte.ac.ir

مرکزآموزش عالی لامرد

مرکز آموزش عالی

http://www.lamerdhec.ac.ir

مرکزآموزش عالی ممسنی

مرکز آموزش عالی

http://www.mamasaniu.ir

مرکز آموزش عالی محلات

مرکز آموزش عالی

http://www.mahallat.ac.ir

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

http://incubator.gau.ac.ir

مرکزآموزش عالی فیروزآباد

مرکز آموزش عالی

http://www.fabad-ihe.ac.ir

مرکزآموزش عالی کاشمر

مرکز آموزش عالی

http://www.ihekashmar.ac.ir

مرکزرشد واحدهای فناوری دانشگاه کاشان

 

http://kashanu.ac.ir

دانشگاه شهیدمطهری

دانشگاه

http://motahari.ac.ir

دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

دانشگاه

http://dafoosaja.ac.ir

موسسه عالی آموزش و پژوهش و مدیریت و برنامه ریزی

موسسه

http://www.imps.ac.ir

 پژوهشگاه رنگ پژوهشگاهhttp://www.icrc.ac.ir 
تاریخ به روزرسانی:
1400/10/21
تعداد بازدید:
8737
Powered by DorsaPortal