۱۴۰۳ دوشنبه ۳ ارديبهشت
Monday, April 22, 2024
سال جهش تولید با مشارکت مردم
جستجو
شرح وظایف
• انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه
• برنامه ریزی و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویت های دانشگاه
• برسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای با وزارت متبوع
• جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد
• نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات هر یک از واحدها
• نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای بر حسب فعالیت و برنامه های اجرایی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها
• انجام بررسی های سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه
• برقراری ارتباط با مراجع ذی صلاح جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات دانشگاه
• مطالعه و بررسی در خصوص تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیأت امنا و ابلاغ سازمان تفصیلی از سوی وزارت متبوع
• تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیت‌ها، نیروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه (پرسنلی و بودجه) به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه
• انجام طرح های مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی، ساختار نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، سیستمها و روشهای مورد عمل در دانشگاه
• انجام طرح های مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آیین نامه های داخلی دانشگاه با هدف ساده سازی و هماهنگ ساختن آنها
• برنامه ریزی و نظارت در زمینه بررسی سیستمها، روشها و رویه های مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزایش رضایتمندی کارکنان و ارباب رجوع، تسهیل در انجام کارها و انطباق با نیازهای جدید
• مطالعه و بررسی در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان با همکاری مدیریت امور اداری و پشتیبانی سایر واحدها
• اجرای برنامه های آموزشی، کارگاه های آموزشی، برگزاری سمینار و گردهمایی در ارتباط با تحول اداری و بهره وری
• برنامه ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه، به منظورتوسعه و گسترش فضاهای آموزشی مورد نیاز و اقدام در مورد تأمین اعتبار عمرانی مورد نیاز
• تهیه و تدوین طرح جامع دانشگاه و تأمین زمین و امکانات با در نظر گرفتن توسعه آموزش عالی
• نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی دانشگاه
• نظارت بر اجرای طرح های ساختمانی و تأسیساتی و همچنین تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمانهای واحدهای مختلف دانشگاه
• پیشنهاد بودجه های عمرانی دانشگاه برای تصویب در بودجه سالانه کشور
• برنامه ریزی و اجرای طرح فضای سبز دانشگاه در چارچوب طرح جامع دانشگاه
• تهیه برنامه لازم برای تعمیر و نگهداری ساختمانها و تأسیسات مختلف و بررسی و تأیید پیشنهادهای تعمیراتی و تغییرات فنی در ساختمانها و تأسیسات
• برآورد و پیشنهاد خرید وسایل، مصالح ساختمانی و تأسیساتی مورد نیاز دانشگاه
• نظارت بر انجام تعمیر و نگهداری ساختمان ها، تأسیسات و لوازم مربوط (از قبیل شبکه های آب، برق، گاز و غیره) در دانشگاه
• جمع آوری اطلاعات لازم برای تنظیم بودجه طرح های عمرانی دانشگاه
• تهیه گزارش و ارزیابی منظم پیشرفت فیزیکی طرح ها و پروژه های عمرانی و سایرامور مربوط بر اساس برنامه های زمانبندی شده
• همکاری در بررسی و انجام مطالعات در زمینه شناسائی منابع جذب درآمدهای جدید باحوزه ستاد دانشگاه
• نظارت بر تهیه نامه ها، دستورالعمل ها و ... ارجاعی از سوی مقام مافوق
• انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/25
تعداد بازدید:
12628
Powered by DorsaPortal